Strona główna - Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty

 

Kompleksowa i stała obsługa prawna wielu spółek akcyjnych, z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółek osobowych z terenu województwa podkarpackiego, mazowieckiego i śląskiego od 1996 r. do chwili obecnej, w szczególności w branży budowlanej, deweloperskiej, handlowej i produkcyjnej.

 

Kompleksowa obsługa prawna spółdzielni, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych, w okresie od 1998 r. do 2013 r.

 

Wsparcie prawne inżyniera kontraktu w trakcie realizacji projektów infrastrukturalnych na terenie Polski centralnej i południowo – wschodniej, w tym w szczególności podczas budowy autostrady A-4, drogi ekspresowej S-7 oraz w trakcie przygotowania do realizacji drogi ekspresowej S-19.

 

Pomoc prawna dla inwestorów przy realizacji średnich i dużych inwestycji budowalnych tj. od 10.000.000,00 zł. do 200.000.000,00 zł., na etapie przygotowania inwestycji, wyboru wykonawcy, zawarcia umowy o roboty budowlane, jej realizacji oraz rozliczenia w latach 2000-2015.

 

Obsługa prawna kontraktów o wartości od 12.000.000 zł. do 120.000.000,00 zł. realizowanych przez firmy budowlane oraz konsorcja tych firm na terenie Polski południowo-wschodniej, w zakresie inwestycji przemysłowych, mieszkaniowych, sanitarnych, ochrony środowiska oraz drogowych, a także obiektów użyteczności publicznej w latach 1995-2015.

 

Pomoc prawna firmom branży projektowej w opracowaniu  umów o prace projektowe w zakresie przygotowania projektu budowlanego oraz wykonawczego dużych inwestycji drogowych, kubaturowych, sanitarnych i ochrony środowiska w latach 2012-2015.

 

Wsparcie prawne firm budowlanych z województwa podkarpackiego w trakcie realizacji i rozliczania inwestycji współfinansowanych  ze środków pomocowych Unii Europejskiej w latach 2007-2014, w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

 

Opracowanie modelu prawnego i przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zatrudnienia w spółkach Skarbu Państwa w województwie śląskim oraz podkarpackim w branży górniczej, metalowej, budowlanej i usługowej.

 

Prowadzenie z sukcesem wielu procesów sądowych o wartości od 400.000,00 zł. do 15.000.000,00 zł. związanych z rozliczeniem inwestycji budowlanych, w tym w szczególności w zakresie wynagrodzenia dodatkowego, odstąpienia od umowy o roboty budowlane, egzekwowania kar umownych.

 

Doradztwo prawne przy tworzeniu modelu prawnego wielu podmiotów gospodarczych województwa podkarpackiego, w tym dla podmiotów samorządowych.

 

Przygotowanie modelu prawnego spółek prawa handlowego, a także przeprowadzenie szeregu podziałów oraz przekształceń spółek w branży budowalnej, usługowej i handlowej.

 

Kompleksowe doradztwo prawne jednej z największych galerii handlowych w południowo – wschodniej Polsce.

 

Wsparcie prawne dla konsorcjum firm budowalnych realizujących z sukcesem w latach 2013–2015 w Warszawie inwestycję z zakresu ochrony środowiska o wartości 230.000.000,00 zł.

 

Obsługa prawna kontraktów realizowanych przez firmy budowalne z województwa podkarpackiego w branży energetycznej, w Stalowej Woli, Kozienicach i Katowicach w latach 2013-2015.

 

Świadczenie obsługi prawnej w ramach projektu Platforma Startowa – TechnoparkBiznesHub na rzecz 22 inkubowanych przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przedsiębiorstw typu start-up w okresie od października 2016 r. do kwietnia 2017 r.

 

Wsparcie prawne inwestora w trakcie rozliczenia procesu budowlanego obejmującego budowę jednej z największych galerii handlowych w południowo – wschodniej Polsce.

 

Prowadzenie z sukcesem, w latach 2013 – 2017, wielu spraw sądowych o stwierdzenie nieważności i/lub uchwalenie uchwał zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, jak również spraw toczących się przed sądami rejestrowymi o ustanowienia kuratora dla spółki i zobowiązania zarząd do określonego działania.

 

Kompleksowa pomoc prawna w opracowaniu i przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych spółki akcyjnej z terenu województwa lubelskiego.

 

Przygotowanie modelu prawnego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przeprowadzenie procesu dobrowolnego umorzenia udziałów z czystego zysku spółki wraz z obniżeniem kapitału zakładowego.