Strona główna - Faq - Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie?

Prosimy przygotować wszystkie dokumenty mające istotne znaczenie w sprawie, przy czym:

  • w przypadku drobnej porady prawnej, czy też zlecenia opracowania projektu umowy, bądź opinii prawnej wystarczą kserokopie;
  • w przypadku dokumentów składanych do sądu lub organów administracji należy je przedłożyć w oryginale, oraz odpowiedniej ilości kserokopii. Kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez prawników za zgodność z przedłożonym oryginałem.