Jak umówić się na spotkanie?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem kancelarii w celu ustalenia terminu spotkania.

 
Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie?

Prosimy przygotować wszystkie dokumenty mające istotne znaczenie w sprawie, przy czym:

  • w przypadku drobnej porady prawnej, czy też zlecenia opracowania projektu umowy, bądź opinii prawnej wystarczą kserokopie;
  • w przypadku dokumentów składanych do sądu lub organów administracji należy je przedłożyć w oryginale, oraz odpowiedniej ilości kserokopii. Kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez prawników za zgodność z przedłożonym oryginałem.
 
Czy można uzyskać poradę prawną przez telefon?

Tak, prawnicy kancelarii udzielają krótkich porad prawnych przez telefon.

W przypadku spraw, w których stopień skomplikowania wymaga analizy prawnej, Klient proszony jest o doręczenie dokumentów lub przesłanie ich drogą mailową.

Kolejnym krokiem jest umówienie spotkania w siedzibie kancelarii.

 
Czy istnieje możliwość konsultacji drogą mailową?

Tak, w przypadku skorzystania z tej formy kontaktu, istnieje możliwość przedstawienia przez Klienta drogą mailową stanu faktycznego sprawy oraz przesłania skanów potrzebnych dokumentów.

Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej w zakładce KONTAKT.


 
Czy Kancelaria przyjmuje sprawy spoza Rzeszowa?

Tak, kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy z całej Polski.

 
Czy Kancelaria świadczy pomoc prawną dla Rodaków zza granicy?

Tak, kancelaria świadczy pomoc prawną dla Klientów przebywających za granicą.
Usługi polegają na reprezentowaniu interesów naszych Klientów na terytorium RP.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać drogą mailową: sekretariat@kancelaria-rzeszow.com lub bezpośrednio pod numerem telefonu: + 48 178521991, + 48 178522085