Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
13.10 2016
Sukces przed Sądem Okręgowym w Krakowie w sprawie o zapłatę
Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 10 października 2016 r. oddalił powództwo w stosunku do Klienta, którego w procesie sądowym reprezentowali prawnicy kancelarii. Sąd orzekający...
10.10 2016
Zabezpieczenie roszczeń przez Sąd Okręgowy
Sąd Okręgowy w Rzeszowie udzielił Klientom kancelarii zabezpieczenia w trzech sprawach sądowych o zapłatę toczących się przeciwko inwestorowi z branży energetycznej. Suma zabezpieczeń...
06.10 2016
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania
W wyroku z dnia 14 kwietnia 2016 r. wydanym w sprawie sygn. akt: IV CSK 485/15 Sąd Najwyższy przyjął, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może ponosić...
01.10 2016
Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie
Krajowa Izba Odwoławcza w wydanym przez siebie wyroku oddaliła odwołanie wykonawcy, podzielającym tym samym stanowisko Zamawiającego, reprezentowanego przez kancelarię. Izba podzieliła...
27.09 2016
Przesłanki wystąpienia solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
W wyroku z dnia 4 marca 2016 r. sygn. akt: I CSK 149/15 Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że tolerowanie obecności podwykonawców na placu budowy, czy też odbieranie wykonanych przez nich...