Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
14.01 2019
Mobbing i naruszenie dóbr osobistych
W wyroku z dnia 5 lipca 2017 r., wydanym w sprawie sygn. akt II PK 201/16, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż pracownik może dochodzić w różnych postępowaniach, w oparciu o tę samą...
03.01 2019
Sukces kancelarii w negocjacjach
M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. w Rzeszowie z sukcesem prowadziła negocjacje dotyczące ugodowego zakończenia wieloletnich sporów dotyczących rozliczenia...
17.12 2018
sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie
Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, przyjmując za zasadną...
13.12 2018
sukces przed Sąd Apelacyjnym w Rzeszowie
Wyrokiem z dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zaaprobował w całości stanowisko adwokat Małgorzaty Wojciechowskiej, która argumentowała przed Sądem drugiej instancji iż...
11.12 2018
Sukces przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie w sprawie o zapłatę
Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację strony pozwanej od wyroku Sądu I instancji, zasądzającego na rzecz Klienta kancelarii kwotę ponad 140.000,00 zł. W niniejszym postępowaniu...