Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
06.12 2019
Klauzule abuzywne a „kredyt frankowy”
Dzięki korzystnemu dla kredytobiorców tzw. „kredytów frankowych” wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) z dnia 3 października 2019 r. sądy polskie...
03.12 2019
Unieważnienie umowy kredytu frankowego a przedawnienie roszczeń Banku
Pomimo uzyskania przez frankowiczów na drodze sądowej unieważnienia umów, w dlaszym ciągu pozostaje problem ich rozliczenia. Konsument - kredytobiorca musi zatem liczyć się ze zwrotem...
26.11 2019
Coraz prostsze zgromadzenia wspólników
Znowelizowany kodeks spółek handlowych w art. 2341 wprowadza możliwość przeprowadzenia zgromadzeń wspólników w formie telekonferencji i telezgromadzenia przy pomocy środków komunikacji...
14.11 2019
Skutki sporu w sprawie kredytu frankowego
Wynik procesu sądowego w sprawie kredytów w szwajcarskiej walucie zależy zarówno od czynników obiektywnych, takich jak treść umowy kredytowej czy podniesionych zarzutów, ale również od...
07.11 2019
Pomoc dla frankowiczów
Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem Klientów, kancelaria rozszerzyła zakres świadczonych usług o reprezentowanie Klientów i występowanie w ich imieniu z roszczeniami...