Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
12.07 2019
Sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił w całości wytoczone przez Klienta kancelarii powództwo o zapłatę kwoty ponad 500.000,00 złotych.
25.06 2019
Sukces przed Sądem Rejonowym w Kielcach
Sąd Rejonowy w Kielcach w całości uwzględnił powództwo o zapłatę kwoty ponad 43.000,00 złotych wytoczone przez Klienta kancelarii. Przedmiotem niniejszej sprawy było dochodzenie roszczeń...
26.04 2019
Platforma Startowa – Start in Podkarpackie – rozpoczęcie realizacji projektu
Informujemy, że w ostatnim czasie kancelaria rozpoczęła świadczenie obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorstw typu start-up (spółek kapitałowych) inkubowanych w pierwszej rundzie w ramach...
27.03 2019
Sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie w sprawie o zapłatę
Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wydanym wyroku oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, utrzymującego w mocy nakaz zapłaty zasądzający na rzecz Klienta kancelarii...
01.03 2019
Rozliczenie inwestycji budowlanej
W ostatnim czasie kancelaria przyjęła zlecenie dotyczące rozliczenia robót wykonanych przez naszego Klienta - spółkę kapitałową działającą w branży energetycznej, naftowej oraz...