25 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
25 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
25 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
08.01 2021
Lockdown niezgodny z Konstytucją – wyrok WSA w Opolu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia z 27 października 2020 r., sygn. akt II SA/Op 219/20, uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego nakładającą karę...
30.12 2020
Podatek CIT – spółki jawne mają czas do 31 stycznia 2021 r.
Spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wyłącznymi wspólnikami nie są osoby fizyczne, które nie chcą uzyskać statusu podatnika CIT –...
29.12 2020
Statusu podatnika CIT uchroni wspólników spółki osobowej przed daniną solidarnościową
Uzyskanie przez spółkę komandytową, bądź spółkę jawną statusu podatnika CIT sprawi, że jej wspólnicy będący osobami fizycznymi prawdopodobnie nie będą zobowiązani do zapłaty...
28.12 2020
Spółka komandytowa może odroczyć uzyskanie statusu podatnika CIT
Nowelizacja wprowadzająca opodatkowanie spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem CIT dopuszcza możliwość postanowienia przez spółkę komandytową, że nowe zasady...
21.12 2020
Nowelizacja CIT neutralna podatkowo dla komplementariuszy
W wyniku nowelizacji podatek CIT pobierany od komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej będzie mógł zostać pomniejszony o kwotę odpowiadającą iloczynowi...
15.12 2020
Specjalny fundusz inwestycyjny – alternatywa dla estońskiego CIT
Od 1 stycznia 2021 r. alternatywą dla estońskiego CIT będzie specjalny fundusz inwestycyjny. Ma on umożliwić podatnikom (którzy nie skorzystali z estońskiego CIT) zaliczenie do kosztów...
11.12 2020
Kolejny sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą
Adwokaci i radcowie prawni kancelarii po raz kolejny z powodzeniem reprezentowali interesy swoich Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Klienci kancelarii działając w ramach...
07.12 2020
Estoński CIT
Od 1 stycznia 2021 r. spółki będą miały możliwość skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tj. z tzw. estońskiego CIT. Jego założeniem jest zapłata podatku...
02.12 2020
Zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem CIT. Nowelizacja przewiduje także definicję spółki...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.