25 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
25 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
25 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
23.02 2021
Sukces w sprawie o ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
Radcowie prawni kancelarii reprezentowali użytkownika wieczystego, który zakwestionował dokonane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa wypowiedzenie i aktualizację opłaty rocznej z tytułu...
16.02 2021
Podmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zgodnie z brzmieniem ustawy prawo zamówień publicznych, przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków...
10.02 2021
Uprawnienia pracodawcy względem pracownika w dobie pandemii
W dobie panującej pandemii koronawirusa, pracodawca ma prawo żądać od zatrudnionych dodatkowych informacji, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, a także...
08.02 2021
Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum
Zgodnie z brzmieniem ustawy prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc tzw. konsorcjum. Zamawiający ma w związku z tym uprawnienie do...
05.02 2021
START IN PODKARPACKIE – OBSŁUGA START-UPÓW – IV RUNDA INKUBACJI
Począwszy od maja 2019 r. nasza kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorstw typu start-up (spółek kapitałowych) w ramach projektu realizowanego wraz z Rzeszowską Agencją...
02.02 2021
DOZWOLONE KARY UMOWNE ZA NIETERMINOWE WYPŁATY DLA PODWYKONAWCÓW
W dniu 30 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 67/19, Sąd Najwyższy powziął uchwałę, zgodnie z treścią której art. 483 § 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary...
25.01 2021
Sukces w sprawie o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.
Sąd Rejonowy w Kielcach w całości uwzględnił powództwo o zapłatę kwoty ok. 60.000 złotych wytoczone przez Klienta kancelarii. Przedmiotem niniejszej sprawy było dochodzenie roszczeń...
18.01 2021
Skuteczne rozmowy negocjacyjne w sprawie umowy sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości
Po przeprowadzonych przez prawników kancelarii negocjacjach, Klienci kancelarii zawarli na korzystnych dla siebie warunkach umowę sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości,...
08.01 2021
Lockdown niezgodny z Konstytucją – wyrok WSA w Opolu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia z 27 października 2020 r., sygn. akt II SA/Op 219/20, uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego nakładającą karę...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.