24 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
24 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
24 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
26.04 2019
Platforma Startowa – Start in Podkarpackie – rozpoczęcie realizacji projektu
Informujemy, że w ostatnim czasie kancelaria rozpoczęła świadczenie obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorstw typu start-up (spółek kapitałowych) inkubowanych w pierwszej rundzie w ramach...
27.03 2019
Sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie w sprawie o zapłatę
Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wydanym wyroku oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, utrzymującego w mocy nakaz zapłaty zasądzający na rzecz Klienta kancelarii...
01.03 2019
Rozliczenie inwestycji budowlanej
W ostatnim czasie kancelaria przyjęła zlecenie dotyczące rozliczenia robót wykonanych przez naszego Klienta - spółkę kapitałową działającą w branży energetycznej, naftowej oraz...
19.02 2019
nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
W dniu 1 stycznia 2019 r. utraciło moc Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach...
30.01 2019
Zmiana przepisów dotyczących użytkowania wieczystego
W dniu 01.01.2019 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dot. użytkowania wieczystego gruntów. Z tym dniem z mocy prawa, w przypadkach określonych w ustawie, nastąpi przekształcenie...
22.01 2019
Czy można zmienić lidera konsorcjum w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Zmiana lidera konsorcjum nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji prawnych w sytuacji, gdy skład samego konsorcjum nie uległ zmianie w stosunku do etapu składania oferty. Takie stanowisko...
14.01 2019
Mobbing i naruszenie dóbr osobistych
W wyroku z dnia 5 lipca 2017 r., wydanym w sprawie sygn. akt II PK 201/16, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż pracownik może dochodzić w różnych postępowaniach, w oparciu o tę samą...
03.01 2019
Sukces kancelarii w negocjacjach
M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. w Rzeszowie z sukcesem prowadziła negocjacje dotyczące ugodowego zakończenia wieloletnich sporów dotyczących rozliczenia...
17.12 2018
sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie
Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, przyjmując za zasadną...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.