25 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
25 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
25 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
23.03 2021
SUKCES W SPRAWIE O ZWROT NIENALEŻNEGO ŚWIADCZENIA
Adwokaci i radcowie prawni kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w sprawie o zapłatę z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia, spełnionego przez Klienta na rzecz podmiotu, który...
15.03 2021
SUKCES W SPRAWIE O ZAPŁATĘ PRZECIWKO UBEZPIECZYCIELOWI
Radcowie prawni kancelarii reprezentowali Klienta (Spółkę z organiczoną odpowiedzialnością) w sprawie o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi w związku ze szkodą powstałą w wyniku kolizji...
04.03 2021
Mediacje w sprawie sądowej zakończone sukcesem
Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem zakończyli kilkumiesięczne mediacje dotyczące roszczeń najemcy w związku z zawartymi umowami najmu z właścicielem galerii handlowej...
02.03 2021
SUKCES W SPRAWIE SĄDOWEJ O WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI
Adwokaci i radcowie prawni kancelarii po raz kolejny z sukcesem zakończyli sprawę Klienta, przeciwko któremu wspólnik większościowy wytoczył powództwo o wyłączenie ze spółki z...
23.02 2021
Sukces w sprawie o ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
Radcowie prawni kancelarii reprezentowali użytkownika wieczystego, który zakwestionował dokonane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa wypowiedzenie i aktualizację opłaty rocznej z tytułu...
16.02 2021
Podmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zgodnie z brzmieniem ustawy prawo zamówień publicznych, przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków...
10.02 2021
Uprawnienia pracodawcy względem pracownika w dobie pandemii
W dobie panującej pandemii koronawirusa, pracodawca ma prawo żądać od zatrudnionych dodatkowych informacji, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, a także...
08.02 2021
Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum
Zgodnie z brzmieniem ustawy prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc tzw. konsorcjum. Zamawiający ma w związku z tym uprawnienie do...
05.02 2021
START IN PODKARPACKIE – OBSŁUGA START-UPÓW – IV RUNDA INKUBACJI
Począwszy od maja 2019 r. nasza kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorstw typu start-up (spółek kapitałowych) w ramach projektu realizowanego wraz z Rzeszowską Agencją...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.