24 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
24 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
24 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
17.10 2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
13 października 2019 r. zaczął funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wobec tego wszystkie polskie spółki handlowe będą musiały zgłosić do rejestru...
08.10 2019
PLATFORMA STARTOWA – START IN PODKARPACKIE – OBSŁUGA START-UPÓW
Informujemy, że maja 2019 r. kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorstw typu start-up (spółek kapitałowych) inkubowanych w pierwszej rundzie w ramach projektu...
03.10 2019
Korzystny wyrok TSUE z dnia 03.10.2019 r. w sprawie kredytów frankowych
Zgodnie z wyrokiem z dnia 03 października 2019 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanych do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy...
27.09 2019
Utrzymanie zabezpieczenia dla Klienta kancelarii
Postanowieniem z dnia 06 września 2019 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, na podstawie którego doszło do zabezpieczenia roszczenia...
24.09 2019
Wpływ wyroku TSUE, który zapadnie w dniu 3.10.2019 r. na sprawy frankowe
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (dalej TSUE), które ma zapaść 03 października 2019 r. może istotnie wpłynąć na stworzenie linii orzeczniczej w...
10.09 2019
Sukces przed Sądem Rejonowym w Kielcach
Sąd Rejonowy w Kielcach w całości uwzględnił powództwo o zapłatę wytoczone przez naszego Klienta. Podstawę dochodzonych roszczeń stanowiła umowa dostawy. W toku procesu strona pozwana...
14.08 2019
Doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum
Krajowa Izba Odwoławcza  wyrokiem z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2534/18 oddaliła odwołanie oparte na zarzutach związanych z oceną nabycia doświadczenia w toku realizacji...
07.08 2019
Sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii powództwo o wyłączenie Go ze spółki. W toku postępowania powód - wspólnik większościowy podnosił, że...
01.08 2019
Sąd nie obniży kary umownej z urzędu
W dniu 28 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy orzekł w sprawie umowy dotyczącej zakazu konkurencji, którą strony zarwały na okres sześciu miesięcy po ustaniu stosunku pracy (sygn. akt I PK...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.