Strona główna - Aktualności - Mediacje w sprawie sądowej zakończone sukcesem

Mediacje w sprawie sądowej zakończone sukcesem

Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem zakończyli kilkumiesięczne mediacje dotyczące roszczeń najemcy w związku z zawartymi umowami najmu z właścicielem galerii handlowej (Klientem kancelarii). Najemca dochodził w postępowaniu sądowym wobec wynajmującego kwoty w wysokości ponad 15.250.000,00 zł z tytułu szkody rzeczywistej i utraconych korzyści, jak również tytułem zwrotu kaucji.

Mediacje z udziałem prawników kancelarii doprowadziły do zawarcia ugody, na warunkach korzystnych dla Klienta. Wynajmujący zobowiązał się do uiszczenia na rzecz najemcy kwoty 200.000,00 zł (co stanowiło ok. 0,01% dochodzonego roszczenia). Jednocześnie, w wyniku zawartej ugody, strony dokonały rozliczeń wzajemnych roszczeń toczących się w innych sprawach sądowych.

Ugoda pozwoliła na kompleksowe zakończenie wieloletnich sporów (w tym sądowych) toczących się z udziałem Klienta kancelarii oraz wskazanego najemcy.