Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
23.03 2021
SUKCES W SPRAWIE O ZWROT NIENALEŻNEGO ŚWIADCZENIA
Adwokaci i radcowie prawni kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w sprawie o zapłatę z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia, spełnionego przez Klienta na rzecz podmiotu, który...
15.03 2021
SUKCES W SPRAWIE O ZAPŁATĘ PRZECIWKO UBEZPIECZYCIELOWI
Radcowie prawni kancelarii reprezentowali Klienta (Spółkę z organiczoną odpowiedzialnością) w sprawie o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi w związku ze szkodą powstałą w wyniku kolizji...
04.03 2021
Mediacje w sprawie sądowej zakończone sukcesem
Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem zakończyli kilkumiesięczne mediacje dotyczące roszczeń najemcy w związku z zawartymi umowami najmu z właścicielem galerii handlowej...
02.03 2021
SUKCES W SPRAWIE SĄDOWEJ O WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI
Adwokaci i radcowie prawni kancelarii po raz kolejny z sukcesem zakończyli sprawę Klienta, przeciwko któremu wspólnik większościowy wytoczył powództwo o wyłączenie ze spółki z...
23.02 2021
Sukces w sprawie o ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
Radcowie prawni kancelarii reprezentowali użytkownika wieczystego, który zakwestionował dokonane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa wypowiedzenie i aktualizację opłaty rocznej z tytułu...