Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
13.05 2022
SUKCES W SPRAWIE O WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI
W związku ze sprawą o wyłączenie wspólnika mniejszościowego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kancelaria reprezentowała powodów – wspólników większościowych
11.03 2022
Reprezentacja Klienta w sprawie sądowej o zwrot zaliczki w związku z odstąpieniem od umowy
Kancelaria nawiązała współpracę z Klientem - Spółką będącą renomowanym producentem nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych...
12.09 2021
WSPARCIE PRAWNE ZAMAWIAJĄCEGO DOT. ODSTĄPIENIA OD UMOWY BUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ
Radcy prawni świadczyli obsługę prawną na rzecz Zamawiającego w ramach realizowanego w ramach zamówienia publicznego kontraktu dotyczącego budowy drogi wojewódzkiej, obejmującego wykonanie...
22.07 2021
SUKCES PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W SPRAWIE O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH
Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w sprawie sądowej o ochronę dóbr osobistych. W przedmiotowej sprawie, strona powodowa uratrywała naruszenia dóbr...
29.06 2021
sukces przed Sądem Apelacyjnym w sprawie roszczeń z umowy najmu
W dniu 29 czerwca 2021 r. adwokaci oraz radcowie prawni kancelarii z sukcesem zakończyli spór sądowy, którego przedmiotem pozostawały wynikające ze stosunku najmu roszczenia...