Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
12.09 2021
WSPARCIE PRAWNE ZAMAWIAJĄCEGO DOT. ODSTĄPIENIA OD UMOWY BUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ
Radcy prawni świadczyli obsługę prawną na rzecz Zamawiającego w ramach realizowanego w ramach zamówienia publicznego kontraktu dotyczącego budowy drogi wojewódzkiej, obejmującego wykonanie...
22.07 2021
SUKCES PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W SPRAWIE O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH
Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w sprawie sądowej o ochronę dóbr osobistych. W przedmiotowej sprawie, strona powodowa uratrywała naruszenia dóbr...
29.06 2021
sukces przed Sądem Apelacyjnym w sprawie roszczeń z umowy najmu
W dniu 29 czerwca 2021 r. adwokaci oraz radcowie prawni kancelarii z sukcesem zakończyli spór sądowy, którego przedmiotem pozostawały wynikające ze stosunku najmu roszczenia...
20.05 2021
WYGRANA W SPORZE Z GDDKIA W SPRAWIE ZAPŁATY ZA WIERCENIA NA S-19
W precedensowym wyroku z dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie podzielił w całości argumentację radców prawnych i adwokatów kancelarii, reprezentujących jedną z wiodących firm...
10.05 2021
SUKCES PRZED SĄDEM APELACYJNYM W SPRAWIE P-KO CZŁONKOM ZARZĄDU SP. Z O.O.
W dniu 22 kwietnia 2021 r. adwokaci oraz radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem zakończyli przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie wieloletni spór sądowy pomiędzy Klientem kancelarii, a...