Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
01.03 2019
Rozliczenie inwestycji budowlanej
W ostatnim czasie kancelaria przyjęła zlecenie dotyczące rozliczenia robót wykonanych przez naszego Klienta - spółkę kapitałową działającą w branży energetycznej, naftowej oraz...
19.02 2019
nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
W dniu 1 stycznia 2019 r. utraciło moc Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach...
30.01 2019
Zmiana przepisów dotyczących użytkowania wieczystego
W dniu 01.01.2019 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dot. użytkowania wieczystego gruntów. Z tym dniem z mocy prawa, w przypadkach określonych w ustawie, nastąpi przekształcenie...
22.01 2019
Czy można zmienić lidera konsorcjum w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Zmiana lidera konsorcjum nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji prawnych w sytuacji, gdy skład samego konsorcjum nie uległ zmianie w stosunku do etapu składania oferty. Takie stanowisko...
14.01 2019
Mobbing i naruszenie dóbr osobistych
W wyroku z dnia 5 lipca 2017 r., wydanym w sprawie sygn. akt II PK 201/16, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż pracownik może dochodzić w różnych postępowaniach, w oparciu o tę samą...