Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
30.11 2018
Sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił powództwo wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii o przyjęcie w poczet członków spółdzielni i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Podstawę...
15.11 2018
Zakaz konkurencji musi być precyzyjny
W postanowieniu z dnia 10 maja 2018 r., wydanym w sprawie sygn. akt II PK 319/17 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż określenie zakresu zakazu konkurencji dotyczącego byłego pracownika powinno...
31.10 2018
Tajemnica firmy pod większą ochroną
Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637) wprowadza większą ochronę tajemnicy firmy. Powyższa...
17.10 2018
RODO a przedłużenie terminu sądowego
W postanowieniu z dnia 12 września 2018 r., sygn. akt II SA/Wr 493/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że reorganizacja związana z dostosowaniem działalności...
11.10 2018
Platforma Startowa – Start in Podkarpackie kancelaria partnerem RARR. S.A.
W ostatnim czasie kancelaria zawarła z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Partnerem Wiodącym) oraz pozostałymi partnerami - Agencją Rozwoju Regionalnego...