Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
14.08 2018
Nawiązanie współpracy z nowym klientem
W ostatnim czasie do grona stałych Klientów kancelarii dołączyła spółka kapitałowa będąca właścicielem i jednocześnie podmiotem zarządzającym jedną z galerii handlowych w...
19.07 2018
Ważne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości zajętych infrastrukturą liniową
W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt: III CZP 50/17, Sąd Najwyższy przesądził, że nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe, na podstawie ustawy z dnia 20...
09.07 2018
Sukces przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Sąd Okręgowy w Krakowie podzielił w całości stanowisko prawników kancelarii wyrażone w apelacji wniesionej w imieniu pozwanego i przyjął, że od wypłaconego z opóźnieniem wynagrodzenia...
05.07 2018
Zmiana terminów przedawnienia roszczeń
W dniu 9 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1104 ), zgodnie z którą skróceniu...
19.06 2018
Sukces w sprawie przed Sądem Rejonowym
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uniewinnił Klienta kancelarii oskarżonego o przestępstwo art. 209 § 1a k.k. (tzw. niealimentacja). W przedmiotowej sprawie Klient kancelarii...