Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
25.05 2017
Sukces w sprawie o zadośćuczynienie
Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił w całości powództwo wniesione przeciwko Klientowi kancelarii o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postaci rozstroju zdrowia powoda w związku...
19.05 2017
Udział w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy
Kancelaria została zaproszona do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, który odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. w Rzeszowie. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną...
09.05 2017
Zabezpieczenie roszczeń Klienta kancelarii
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił zażalenie obowiązanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie udzielające Klientowi kancelarii zabezpieczenia jego kilkumilionowych roszczeń poprzez...
05.05 2017
wyrok KIO dotyczący zaoferowania 2-ch produktów w przetargu
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 lutego 2017r., sygn. akt KIO 244/17 orzekła, że biorąc udział w przetargu wykonawca nie może zaoferować dwóch różnych produktów, nawet jeśli...
28.04 2017
Oskładkowanie kontraktów menedżerskich
W wyroku z dnia 29 marca 2017 r., w sprawie sygn. akt I UK 116/16 Sąd Najwyższy uznał, że osoby wykonujące czynności w ramach kontraktów menedżerskich, które jednocześnie prowadzą...