Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
11.09 2017
Gepard Roku 2016 dla kancelarii
Mamy przyjemność poinformować, że w sierpniu 2017 r. Instytut Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe rzeszowskich przedsiębiorstw i przedstawił listę 207 najbardziej dynamicznych...
04.09 2017
nawiązanie współpracy z klientem
Informujemy, że w ubiegłym miesiącu do grona stałych Klientów kancelarii dołączyła spółka z o. o., będąca przedsiębiorstwem typu „start up”, która realizuje Projekt w ramach...
14.08 2017
SUKCES KANCELARII PRZED SĄDEM APELACYJNYM W KATOWICACH
Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględnił powództwo wniesione przez Klienta kancelarii o zapłatę kwoty ponad 170.000,00 zł. za realizowane przez niego roboty budowlane. Powód domagał się...
07.08 2017
Bieg miesięcznego terminu na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
Wyrokiem z dnia 17 marca 2016 r., w sprawie o sygn. akt III PK 84/15 Sąd Najwyższy wskazał, iż „miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52...
02.08 2017
sukces w sprawie o zapłatę
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 13 lipca 2017 r. podzielił w całości stanowisko strony pozwanej - reprezentowanej przez prawników kancelarii - iż nie jest możliwe dochodzenie w...