Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
16.04 2018
Sprzedaż nieruchomości wymaga analizy umowy oraz podmiotu kupującego
W dniu 9 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, w sprawie o sygn. akt I ACa 491/17, wydał orzeczenie, które ma istotne znaczenie dla zapewnia pewności i bezpieczeństwa obrotu...
12.04 2018
Sukces przed Sądem Okręgowym w Krakowie w sprawie o zapłatę
Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił w całości powództwo o zapłatę kwoty ponad 2.000.000,00 zł., której domagał się od Inwestora - reprezentowanego przez prawników kancelarii - podmiot...
28.03 2018
Istotne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym
W dniu 15 marca b. r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która w sposób zasadniczy zmieniła m. in. sposób składania rocznych sprawozdań finansowych. Po 15...
26.03 2018
Nawiązanie współpracy z nowym Klientem
W ostatnim czasie do grona Klientów kancelarii dołączył podkarpacki oddział spółki z o. o., należącej do grupy kapitałowej znanej na całym świecie z produkcji wysokiej klasy urządzeń...
23.02 2018
Nieważnie klauzule umowy najmu
W uchwale trzech sędziów z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt: III CZP 93/17, Sąd Najwyższy przesądził, że postanowienie umowne zezwalające wynajmującemu na odebranie najemcy przedmiotu...