Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
19.06 2018
Sukces w sprawie przed Sądem Rejonowym
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uniewinnił Klienta kancelarii oskarżonego o przestępstwo art. 209 § 1a k.k. (tzw. niealimentacja). W przedmiotowej sprawie Klient kancelarii...
04.06 2018
Sukces przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia skargi na uchwałę Rady Miasta wyrażającą...
23.05 2018
Sukces przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie w sprawie o zapłatę
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił w przeważającej części apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oddalającego powództwo o zapłatę skierowane przeciwko Klientowi kancelarii -...
15.05 2018
Odpowiedzialność członków Zarządu za zobowiązania spółki
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku wydanym w maju b.r. podzielił w całości stanowisko prawników kancelarii, że odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki na podstawie...
27.04 2018
Wykreślenie z KRS wpisu niezgodnego z prawem
W dniu 8 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 54/17), w której wskazał, iż „sąd rejestrowy w ramach postępowania określonego w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20...