Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
23.02 2018
Nieważnie klauzule umowy najmu
W uchwale trzech sędziów z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt: III CZP 93/17, Sąd Najwyższy przesądził, że postanowienie umowne zezwalające wynajmującemu na odebranie najemcy...
01.02 2018
Sukces przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (WSA) w wydanym postanowieniu odrzucił skargę na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości na...
29.01 2018
Zmiana klauzuli lojalnościowej tylko za porozumieniem stron
Z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie istotnych danych, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na straty, pracodawca może zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu...
12.01 2018
Skutki stwierdzenia nieważności decyzji - pozwolenie na budowę
W dnia 6 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II OSK 2766/15, w którym wskazał, iż stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę pociąga...
03.01 2018
Współpraca z nowym Klientem
Informujemy, że w ubiegłym miesiącu do grona stałych Klientów kancelarii dołączyła spółka z o. o., będąca przedsiębiorstwem typu „start up”.   Działalność Spółki skupia...