22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
07.07 2017
sukces przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie
Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnym wyrokiem z dnia 3 lipca 2017 roku rozstrzygnął istotne kwestie dotyczące emisji obligacji oraz skuteczności umowy podporzadkowania zawartej pomiędzy...
05.07 2017
Skuteczność doręczenia zastępczego przesyłki sądowej
W dniu 16 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie oznaczonej sygn. akt III CZP 105/16, w której stwierdził, że doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 KPC może...
28.06 2017
Sukces przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu uwzględniło odwołanie Klienta reprezentowanego przez prawników kancelarii, w całości przychylając się do twierdzeń w nim zawartych. Sprawa...
20.06 2017
Istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora
Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 6471 k.c. wprowadzająca istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora. Pierwszą zmianą w przepisie jest...
13.06 2017
SUKCES PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W SPRAWIE O ZAPŁATĘ
Sąd Okręgowy w Rzeszowie, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 25 maja 2017 r. oddalił w całości powództwo o zapłatę kwoty ponad 80.000,00 zł., wytoczone przeciwko Klientowi...
01.06 2017
Zmiana formularzy Rejestru Przedsiębiorców KRS
Z dniem 1 czerwca 2017 r. zaczyna obowiązywać nowy art. 19 c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”). Nowy przepis nakłada na wnioskodawców obowiązek zamieszczenia we wniosku
25.05 2017
Sukces w sprawie o zadośćuczynienie
Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił w całości powództwo wniesione przeciwko Klientowi kancelarii o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postaci rozstroju zdrowia powoda w związku...
19.05 2017
Udział w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy
Kancelaria została zaproszona do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, który odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. w Rzeszowie. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną...
09.05 2017
Zabezpieczenie roszczeń Klienta kancelarii
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił zażalenie obowiązanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie udzielające Klientowi kancelarii zabezpieczenia jego kilkumilionowych roszczeń poprzez...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.