22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
17.02 2017
zmiana przepisu kodeksu cywilnego dotycząca terminu
Zmieniony nowelizacją art. 115 k.c. stanowi, iż: „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego...
06.02 2017
Realizacja obsługi stratupów
Informujemy, że jesteśmy już w połowie realizacji umowy, zawartej w wyniku wygranego przetargu dotyczącego obsługi prawnej podmiotów inkubowanych przez RARR S.A., w ramach projektu Platforma...
31.01 2017
Nowelizacja przepisów prawa pracy
Z początkiem roku weszły w życie liczne zmiany w przepisach prawa pracy, które mają istotne znaczenie dla obu stron stosunku pracy. Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła m.in. łagodniejsze...
23.01 2017
Odwrotne obciążenie VAT w robotach budowlanych
Od 1 stycznia 2017 r. mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT została objęta większość robót budowlanych. Odwrotne obciążenie VAT polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania...
20.01 2017
Nowelizacja przepisów o cenach transferowych
1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające zmiany dotyczące...
16.01 2017
zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Od 1 stycznia 2017 r. osobom wykonującym czynności w ramach umowy zlecenia (art. 734 k.c.), oraz na podstawie umowy o świadczenie usług, które nie zostały uregulowane innymi przepisami (art....
03.01 2017
wygrana przez sądem apelacyjnym w sprawie lustracyjnej
Sukcesem przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie zakończyła się sprawa lustracyjna prowadzona przeciwko Klientowi kancelarii.
27.12 2016
Sukces w sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Wyrokiem z dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo wniesione przeciwko Klientowi kancelarii o zapłatę kwoty ponad 500 tys. zł.
16.12 2016
Wspólnik musi powiadomić spółkę o zmianie swojego adresu
Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy potwierdził, że podstawowe znaczenie przy ustalaniu adresu wspólnika posiadają dane zawarte w księdze udziałów spółki z o.o. To zarząd...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.