22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
20.06 2017
Istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora
Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 6471 k.c. wprowadzająca istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora. Pierwszą zmianą w przepisie jest...
13.06 2017
SUKCES PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W SPRAWIE O ZAPŁATĘ
Sąd Okręgowy w Rzeszowie, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 25 maja 2017 r. oddalił w całości powództwo o zapłatę kwoty ponad 80.000,00 zł., wytoczone przeciwko Klientowi...
01.06 2017
Zmiana formularzy Rejestru Przedsiębiorców KRS
Z dniem 1 czerwca 2017 r. zaczyna obowiązywać nowy art. 19 c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”). Nowy przepis nakłada na wnioskodawców obowiązek zamieszczenia we wniosku
25.05 2017
Sukces w sprawie o zadośćuczynienie
Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił w całości powództwo wniesione przeciwko Klientowi kancelarii o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postaci rozstroju zdrowia powoda w związku...
19.05 2017
Udział w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy
Kancelaria została zaproszona do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, który odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. w Rzeszowie. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną...
09.05 2017
Zabezpieczenie roszczeń Klienta kancelarii
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił zażalenie obowiązanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie udzielające Klientowi kancelarii zabezpieczenia jego kilkumilionowych roszczeń poprzez...
05.05 2017
wyrok KIO dotyczący zaoferowania 2-ch produktów w przetargu
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 lutego 2017r., sygn. akt KIO 244/17 orzekła, że biorąc udział w przetargu wykonawca nie może zaoferować dwóch różnych produktów, nawet jeśli...
28.04 2017
Oskładkowanie kontraktów menedżerskich
W wyroku z dnia 29 marca 2017 r., w sprawie sygn. akt I UK 116/16 Sąd Najwyższy uznał, że osoby wykonujące czynności w ramach kontraktów menedżerskich, które jednocześnie prowadzą...
04.04 2017
Budowa drugiej na świecie Kopalni Siarki Naturalnej
W ostatnich miesiącach kancelaria intensywnie uczestniczyła w negocjacjach umownych związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego w zakresie budowy drugiej na świecie Kopalni Siarki...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.