24 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
30.11 2018
Sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił powództwo wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii o przyjęcie w poczet członków spółdzielni i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Podstawę...
15.11 2018
Zakaz konkurencji musi być precyzyjny
W postanowieniu z dnia 10 maja 2018 r., wydanym w sprawie sygn. akt II PK 319/17 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż określenie zakresu zakazu konkurencji dotyczącego byłego pracownika powinno...
31.10 2018
Tajemnica firmy pod większą ochroną
Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637) wprowadza większą ochronę tajemnicy firmy. Powyższa...
17.10 2018
RODO a przedłużenie terminu sądowego
W postanowieniu z dnia 12 września 2018 r., sygn. akt II SA/Wr 493/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że reorganizacja związana z dostosowaniem działalności...
11.10 2018
Platforma Startowa – Start in Podkarpackie kancelaria partnerem RARR. S.A.
W ostatnim czasie kancelaria zawarła z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Partnerem Wiodącym) oraz pozostałymi partnerami - Agencją Rozwoju Regionalnego...
25.09 2018
Nawiązanie współpracy z nowym Klientem
W ostatnim czasie do grona stałych Klientów kancelarii dołączyła spółka kapitałowa z terenu województwa podkarpackiego działająca w branży lotniczej, będąca członkiem Stowarzyszenia...
14.09 2018
Sukces kancelarii w sprawie przeciwko członkom zarządu sp. z o. o.
Z uwagi na fakt, iż Klient kancelarii dysponował prawomocnym orzeczeniem sądowym zasądzającym od Jego kontrahenta (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) kwotę kilkudziesięciu...
04.09 2018
Sukces przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w całości uwzględnił powództwo wzajemne naszego Klienta, jak również oddalił powództwo główne o zapłatę kwoty bliskiej...
24.08 2018
Sukces w sprawie przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podzielił pogląd prawny prezentowany w toku postępowania przez prawników kancelarii, zgodnie z którym jeżeli najemca uiścił czynsz w okresie występowania wady...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.