23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
04.06 2018
Sukces przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia skargi na uchwałę Rady Miasta wyrażającą...
23.05 2018
Sukces przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie w sprawie o zapłatę
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił w przeważającej części apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oddalającego powództwo o zapłatę skierowane przeciwko Klientowi kancelarii -...
15.05 2018
Odpowiedzialność członków Zarządu za zobowiązania spółki
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku wydanym w maju b.r. podzielił w całości stanowisko prawników kancelarii, że odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki na podstawie...
27.04 2018
Wykreślenie z KRS wpisu niezgodnego z prawem
W dniu 8 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 54/17), w której wskazał, iż „sąd rejestrowy w ramach postępowania określonego w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20...
16.04 2018
Sprzedaż nieruchomości wymaga analizy umowy oraz podmiotu kupującego
W dniu 9 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, w sprawie o sygn. akt I ACa 491/17, wydał orzeczenie, które ma istotne znaczenie dla zapewnia pewności i bezpieczeństwa obrotu...
12.04 2018
Sukces przed Sądem Okręgowym w Krakowie w sprawie o zapłatę
Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił w całości powództwo o zapłatę kwoty ponad 2.000.000,00 zł., której domagał się od Inwestora - reprezentowanego przez prawników kancelarii - podmiot...
28.03 2018
Istotne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym
W dniu 15 marca b. r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która w sposób zasadniczy zmieniła m. in. sposób składania rocznych sprawozdań finansowych. Po 15...
26.03 2018
Nawiązanie współpracy z nowym Klientem
W ostatnim czasie do grona Klientów kancelarii dołączył podkarpacki oddział spółki z o. o., należącej do grupy kapitałowej znanej na całym świecie z produkcji wysokiej klasy urządzeń...
23.02 2018
Nieważnie klauzule umowy najmu
W uchwale trzech sędziów z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt: III CZP 93/17, Sąd Najwyższy przesądził, że postanowienie umowne zezwalające wynajmującemu na odebranie najemcy przedmiotu...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.