ADWOKACI I RADCY PRAWNI

Obsługa kontraktu dotyczącego rozbudowy i przebudowy obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie.

Kancelaria wspiera Generalnego Wykonawcę w procesie realizacji kontraktu dotyczącego rozbudowy i przebudowy obiektów części osadowej na terenie...

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie o zapłatę.

W związku z brakiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy o roboty budowlane dotyczącej modernizacji...
prawnik Rzeszów - 18 lat doświadczenia