22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
13.10 2016
Sukces przed Sądem Okręgowym w Krakowie w sprawie o zapłatę
Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 10 października 2016 r. oddalił powództwo w stosunku do Klienta, którego w procesie sądowym reprezentowali prawnicy kancelarii. Sąd orzekający...
10.10 2016
Zabezpieczenie roszczeń przez Sąd Okręgowy
Sąd Okręgowy w Rzeszowie udzielił Klientom kancelarii zabezpieczenia w trzech sprawach sądowych o zapłatę toczących się przeciwko inwestorowi z branży energetycznej. Suma zabezpieczeń...
06.10 2016
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania
W wyroku z dnia 14 kwietnia 2016 r. wydanym w sprawie sygn. akt: IV CSK 485/15 Sąd Najwyższy przyjął, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może ponosić...
01.10 2016
Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie
Krajowa Izba Odwoławcza w wydanym przez siebie wyroku oddaliła odwołanie wykonawcy, podzielającym tym samym stanowisko Zamawiającego, reprezentowanego przez kancelarię. Izba podzieliła...
29.09 2016
Kancelaria poszukuje aplikantów
Kancelaria poszukuje aplikanta radcowskiego/adwokackiego odbywającego I lub II rok aplikacji. Wymagania: umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego działania, analityczny sposób...
27.09 2016
Przesłanki wystąpienia solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
W wyroku z dnia 4 marca 2016 r. sygn. akt: I CSK 149/15 Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że tolerowanie obecności podwykonawców na placu budowy, czy też odbieranie wykonanych przez nich...
19.09 2016
Wygaśnięcie mandatu członka zarządu sp. z o.o. powołanego na czas niekreślony
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2016 r. sygn. akt: I CSK 18/15 jeżeli umowa nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1...
05.09 2016
Postępowanie sądowe w sprawie o zaniechanie korzystania z gwarancji bankowej
W związku z próbą skorzystania przez Beneficjenta z gwarancji bankowej wystawionej przez Bank na zlecenie Klienta kancelarii, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania...
20.07 2016
PEŁEN SUKCES W SPRAWIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI I UCHYLENIE UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w którym oddalone zostało powództwo wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko tej...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.