M. Wojciechowska i Wspólnicy Rzeszów - Kancelaria Adwokatów, Prawników i Radców Prawnych
23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
14.08 2018
Nawiązanie współpracy z nowym klientem
W ostatnim czasie do grona stałych Klientów kancelarii dołączyła spółka kapitałowa będąca właścicielem i jednocześnie podmiotem zarządzającym jedną z galerii handlowych w...
19.07 2018
Ważne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości zajętych infrastrukturą liniową
W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt: III CZP 50/17, Sąd Najwyższy przesądził, że nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe, na podstawie ustawy z dnia 20...
09.07 2018
Sukces przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Sąd Okręgowy w Krakowie podzielił w całości stanowisko prawników kancelarii wyrażone w apelacji wniesionej w imieniu pozwanego i przyjął, że od wypłaconego z opóźnieniem wynagrodzenia...
05.07 2018
Zmiana terminów przedawnienia roszczeń
W dniu 9 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1104 ), zgodnie z którą skróceniu...
19.06 2018
Sukces w sprawie przed Sądem Rejonowym
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uniewinnił Klienta kancelarii oskarżonego o przestępstwo art. 209 § 1a k.k. (tzw. niealimentacja). W przedmiotowej sprawie Klient kancelarii...
04.06 2018
Sukces przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia skargi na uchwałę Rady Miasta wyrażającą...
23.05 2018
Sukces przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie w sprawie o zapłatę
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił w przeważającej części apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oddalającego powództwo o zapłatę skierowane przeciwko Klientowi kancelarii -...
15.05 2018
Odpowiedzialność członków Zarządu za zobowiązania spółki
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku wydanym w maju b.r. podzielił w całości stanowisko prawników kancelarii, że odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki na podstawie...
27.04 2018
Wykreślenie z KRS wpisu niezgodnego z prawem
W dniu 8 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 54/17), w której wskazał, iż „sąd rejestrowy w ramach postępowania określonego w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.