22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
22 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
28.11 2016
WSPÓŁPRACA Z NOWYM KLIENTEM
W ostatnim czasie kancelaria podpisała umowę w przedmiocie świadczenia stałej obsługi prawnej dla jednej z wiodących grup kapitałowych działającej w branży kopalnianej, produkcyjnej,...
28.11 2016
przejście zakładu pracy a umowa o zakazie konkurencji
Sąd Okręgowy w P. VI Wydział Pracy na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne ujęte w formie pytania o następującej treści: „Czy w razie...
14.11 2016
Nowy limit dla płatności firmowych dokonywanych przez rachunek bankowy
Zgodnie z ustawą nowelizującą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, począwszy od...
14.11 2016
obsługa prawna startupów
W ostatnim czasie podpisaliśmy umowę z RARR S.A. z siedzibą w Rzeszowie, na podstawie której prawnicy kancelarii świadczą pomoc prawną wszystkim inkubowanym przedsiębiorcom w ramach...
31.10 2016
Sukces kancelarii w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił w całości powództwo Klienta kancelarii w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o. o., na podstawie której...
13.10 2016
Sukces przed Sądem Okręgowym w Krakowie w sprawie o zapłatę
Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 10 października 2016 r. oddalił powództwo w stosunku do Klienta, którego w procesie sądowym reprezentowali prawnicy kancelarii. Sąd orzekający...
10.10 2016
Zabezpieczenie roszczeń przez Sąd Okręgowy
Sąd Okręgowy w Rzeszowie udzielił Klientom kancelarii zabezpieczenia w trzech sprawach sądowych o zapłatę toczących się przeciwko inwestorowi z branży energetycznej. Suma zabezpieczeń...
06.10 2016
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania
W wyroku z dnia 14 kwietnia 2016 r. wydanym w sprawie sygn. akt: IV CSK 485/15 Sąd Najwyższy przyjął, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może ponosić...
01.10 2016
Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie
Krajowa Izba Odwoławcza w wydanym przez siebie wyroku oddaliła odwołanie wykonawcy, podzielającym tym samym stanowisko Zamawiającego, reprezentowanego przez kancelarię. Izba podzieliła...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.