27 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
27 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
27 lat skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
12.09 2021
WSPARCIE PRAWNE ZAMAWIAJĄCEGO DOT. ODSTĄPIENIA OD UMOWY BUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ
Radcy prawni świadczyli obsługę prawną na rzecz Zamawiającego w ramach realizowanego w ramach zamówienia publicznego kontraktu dotyczącego budowy drogi wojewódzkiej, obejmującego wykonanie...
22.07 2021
SUKCES PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W SPRAWIE O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH
Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w sprawie sądowej o ochronę dóbr osobistych. W przedmiotowej sprawie, strona powodowa uratrywała naruszenia dóbr...
29.06 2021
sukces przed Sądem Apelacyjnym w sprawie roszczeń z umowy najmu
W dniu 29 czerwca 2021 r. adwokaci oraz radcowie prawni kancelarii z sukcesem zakończyli spór sądowy, którego przedmiotem pozostawały wynikające ze stosunku najmu roszczenia...
20.05 2021
WYGRANA W SPORZE Z GDDKIA W SPRAWIE ZAPŁATY ZA WIERCENIA NA S-19
W precedensowym wyroku z dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie podzielił w całości argumentację radców prawnych i adwokatów kancelarii, reprezentujących jedną z wiodących firm...
10.05 2021
SUKCES PRZED SĄDEM APELACYJNYM W SPRAWIE P-KO CZŁONKOM ZARZĄDU SP. Z O.O.
W dniu 22 kwietnia 2021 r. adwokaci oraz radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem zakończyli przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie wieloletni spór sądowy pomiędzy Klientem kancelarii, a...
23.03 2021
SUKCES W SPRAWIE O ZWROT NIENALEŻNEGO ŚWIADCZENIA
Adwokaci i radcowie prawni kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta w sprawie o zapłatę z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia, spełnionego przez Klienta na rzecz podmiotu, który...
15.03 2021
SUKCES W SPRAWIE O ZAPŁATĘ PRZECIWKO UBEZPIECZYCIELOWI
Radcowie prawni kancelarii reprezentowali Klienta (Spółkę z organiczoną odpowiedzialnością) w sprawie o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi w związku ze szkodą powstałą w wyniku kolizji...
04.03 2021
Mediacje w sprawie sądowej zakończone sukcesem
Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii z sukcesem zakończyli kilkumiesięczne mediacje dotyczące roszczeń najemcy w związku z zawartymi umowami najmu z właścicielem galerii handlowej...
02.03 2021
SUKCES W SPRAWIE SĄDOWEJ O WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI
Adwokaci i radcowie prawni kancelarii po raz kolejny z sukcesem zakończyli sprawę Klienta, przeciwko któremu wspólnik większościowy wytoczył powództwo o wyłączenie ze spółki z...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.