23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
12.01 2018
Skutki stwierdzenia nieważności decyzji - pozwolenie na budowę
W dnia 6 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II OSK 2766/15, w którym wskazał, iż stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę pociąga...
03.01 2018
Współpraca z nowym Klientem
Informujemy, że w ubiegłym miesiącu do grona stałych Klientów kancelarii dołączyła spółka z o. o., będąca przedsiębiorstwem typu „start up”.   Działalność Spółki skupia...
19.12 2017
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
W dniu 1 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 65/17) zgodnie, z którą ​członek zarządu spółki z ograniczoną...
14.12 2017
Nawiązanie współpracy z Klientem
Informujemy, że w bieżącym miesiącu do grona stałych Klientów kancelarii dołączyła jedna z największych spółek geoinżynieryjnych w województwie podkarpackim.
20.11 2017
Sukces przed Sądem Okręgowym w Lublinie
Sąd Okręgowy w Lublinie uwzględnił powództwo o zapłatę kwoty ponad 140.000,00 zł., wytoczone przez Klienta kancelarii. Podstawą dochodzonych roszczeń była umowa o roboty budowlane....
02.11 2017
Sukces w sprawie o zapłatę
Informujemy, że sukcesem zakończyła się przed Sądem II instancji sprawa Klienta kancelarii o zapłatę z tytułu realizacji umowy zawartej na odległość - podczas rozmowy telefonicznej z...
18.10 2017
SUKCES PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W RZESZOWIE W SPRAWIE O ZAPŁATĘ
Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wydanym wyroku oddalił w całości powództwo o zapłatę kwoty ponad 750.000,00 zł., wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii. Strona powodowa domagała się od...
10.10 2017
Umowa przedwstępna a prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
W wyroku z dnia 12 lipca 2017 r., wydanym w sprawie sygn. akt II OSK 2316/16, Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął problem prawny mający istotne znaczenie dla przedsiębiorców...
28.09 2017
Utrudnienia dla przedsiębiorców – zmiana sposobu założenia spółki
W lipcu 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca nowe zasady w zakresie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S24. Dotychczas do...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.