24 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
23 lata skutecznie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem
Aktualności
Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
14.01 2019
Mobbing i naruszenie dóbr osobistych
W wyroku z dnia 5 lipca 2017 r., wydanym w sprawie sygn. akt II PK 201/16, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż pracownik może dochodzić w różnych postępowaniach, w oparciu o tę samą...
03.01 2019
Sukces kancelarii w negocjacjach
M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. w Rzeszowie z sukcesem prowadziła negocjacje dotyczące ugodowego zakończenia wieloletnich sporów dotyczących rozliczenia...
17.12 2018
sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie
Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, przyjmując za zasadną...
13.12 2018
sukces przed Sąd Apelacyjnym w Rzeszowie
Wyrokiem z dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zaaprobował w całości stanowisko adwokat Małgorzaty Wojciechowskiej, która argumentowała przed Sądem drugiej instancji iż...
11.12 2018
Sukces przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie w sprawie o zapłatę
Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację strony pozwanej od wyroku Sądu I instancji, zasądzającego na rzecz Klienta kancelarii kwotę ponad 140.000,00 zł. W niniejszym postępowaniu...
30.11 2018
Sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił powództwo wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii o przyjęcie w poczet członków spółdzielni i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Podstawę...
15.11 2018
Zakaz konkurencji musi być precyzyjny
W postanowieniu z dnia 10 maja 2018 r., wydanym w sprawie sygn. akt II PK 319/17 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż określenie zakresu zakazu konkurencji dotyczącego byłego pracownika powinno...
31.10 2018
Tajemnica firmy pod większą ochroną
Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637) wprowadza większą ochronę tajemnicy firmy. Powyższa...
17.10 2018
RODO a przedłużenie terminu sądowego
W postanowieniu z dnia 12 września 2018 r., sygn. akt II SA/Wr 493/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że reorganizacja związana z dostosowaniem działalności...
Specjalizacje
Zakres usług prawniczych, które oferuje kancelaria jest wynikiem wieloletnich doświadczeń prawników zdobytych w codziennej pracy z Klientami, podczas realizacji dużych i tych mniejszych projektów, w procesach sądowych, w trakcie rozmów
i negocjacji. Te doświadczenia, wiedza oraz wypracowane standardy postępowania pozwalają nam traktować każdą sprawę w sposób indywidualny i zapewniający Klientom najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania.
Prawo inwestycyjne
i budowlane
Spółki i prawo korporacyjne
Prawo nieruchomości
Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy
Postępowanie sądowe i arbitrażowe
Windykacja wierzytelności
Prawo rodzinne
Ubezpieczenia odszkodowania
Prawo cywilne
Prawo i postępowanie administracyjne
Dane kontaktowe
Adres
ul. Mochnackiego 25/3
35-016 Rzeszów

Telefony
tel. (17) 852 2085
tel./fax (17) 852 1991
tel. kom. 662 406 157
E-mail
sekretariat@kancelaria-rzeszow.com
m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com
j.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku
8.00 - 17.00

Istnieje możliwość umawiania spotkań w sobotę, po uprzednim ustaleniu z sekretariatem Kancelarii.